วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556

MV ที่ชั้นชอบ


                                              เพลง  คิดถึงประวัติส่วนตัว

                                      ประวัติส่วนตัว


   
ชื่อ นางสาว กันดา  ดึงละแอ  ชื่อเล่น  ดา

เกิดวันที่  7   ตุลาคม   พ.ศ.2536

กำลังเรียนอยู่ปี 2  คณะครุศาสตร์

เอก  การประถมศึกษา   รหัสนักศึกษา 554188106

เพื่อนสนิท  ชื่อนางสาว  จิราภรณ์   พิมพ์จันทร์

ชื่อเล่น  กิ๊ก